Review game Võ Lam Jx Thiên TửVõ Lâm JX Thiên Tử
Mở test thứ 3 ngày 20/08/2019 – 17h ngày 24/08/2019
Server chính thức Open thứ 7 vào lúc 18h ngày 24/08/2019
✳Phiên bản CTC – HKMP (chuẩn VNG) cày đồ HKMP mới lạ nhất.
✳Giới hạn 3acc/PC/IP
✳Không thu phí giờ chơi
✳Nhận cấp 199, skill 9x, skill 12x.
✳Hỗ trợ 1 món HKMP/ 1 phái với max option.
✳Free tiền vạn
✳Full chức năng và mở rộng nhiều chức năng
✳Hỗ Trợ auto Kim Yến
✳Hỗ Trợ Cài Đặt Game
Page hỗ trợ:
Group giao lưu trao đổi:

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *