Siêu âm thai 25 tuần: CAT A3 – del22q11.2Siêu âm thai 25 tuần: CAT A3 – del22q11.2
Trục tim nằm ngang 80 độ
1 thân chung động mạch cưỡi ngựa trên vách liên thất, cho ra 1 nhánh ngang và các nhánh dọc đầu mặt cổ.
CNV del 22q11.2
Hội chứng DiGeorge

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

Join The Discussion