42 thoughts on “Thằng Cò : Kiếm Tiền Youtube Bao Lâu Thì Mua Được Mểcdes – Hốt Hoảng Quá

  1. thăng lồn nhóc cái mỏ lồn lanh chanh sem cho mày là bé mai xinh săng khôn ngoan lanh lợi chứ mày thử đăng cái khát đi coi có nhiều người sem ko tao nói ngoài chị mày làm chủ đề thì đéo có chủ đề khát cung đéo ai coi nha

  2. Có khi nào chị vui chi cho em con xe này… má thằng có mày nghĩ sao mà bê y nguyên xi cái ý nghĩ của ace ở đây để hỏi chị mai , chắc là được rồi, mày chỉ cần bị đánh một phát thế là xong… mày hài quá cò ơi anh thích mày rồi đó…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *