4 thoughts on “Thí sinh Mister Vietnam ngại ngùng khi bị Missosology phỏng vấn, ngại nói Tiếng Anh”

  1. Toi không phãi nói xấu người Vn minh vi toi củng là Vn toi rất là buồn là thí sinh Vn mình nói tiếng anh tệ chưa từng nghe mà còn nói bậy nữa khong đâu vào đâu Cả ; không ai Thông dịch Cả (tiếng Viet không rành và tiếng anh không giõi ) tiếng anh khổng rành cũng đành : còn khi hõi tiếng Vn cũng khổng biết trả lòi liền :còn nữa một điềumất lịch sự vô cùng là khi người ta phổng vấn chưa xong đã gục mặt xuống vít đồ ăn và có thằng thì húp cháo Chúng mầy thật sự đói đến thế sao.? Từ nhà đến trường không ai dạy cái lịch sự tối thiểu ở giữa đám đông người :hôm nây 21-9- 2019 lúc 5:01 phút toi người Vn nhưng cảm thấy buồn và xấu hổ vô cùng ; nếu ai cảm thấy tôi nói xai thì hãy xem video nầy 50 lần thì sẽ thấy nhé , I will wait for some body comment about what I am saying ok : good night everyone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *