Tổ Tự Quản An Toàn Giao Thông Học Đường│School Traffic Self-Management TeamThành lập và ra mắt Tổ tự quản An Toàn Giao Thông Học Đường trường THPT B Duy Tiên chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3.2019 (Established and launched the Self-Education Traffic Safety School of Duy Tien High School to celebrate the founding of Ho Chi Minh Communist Youth Union 26.3.2019)

#TotuquanAntoangiaothong #Antoangiaothonghocduong #Antoangiaothong

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://nasibbitar.net/category/bat-dong-san/

31 thoughts on “Tổ Tự Quản An Toàn Giao Thông Học Đường│School Traffic Self-Management Team”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *