10 thoughts on “Toàn cảnh sự kiện iPhone 11”

  1. nhin cai cam khắm vl.nhưng auto ngon vì có quả táo sau lưng,vẫn cứ đuoc dân chơi mua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *