Tôi giữ được 98% đại lý cũ nhờ áp dụng một bài học lắng nghe khách hàng của tiến sĩ Lê Thẩm Dươnggiữ được khách hàng cũ là một việc quan trọng hàng đầu trong bán hàng. Ai làm được điều này người đó đã xây cho mình những viên gạch móng vững chãi.
#videomarketing28ngay #videongay2 #huyab

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://nasibbitar.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *