20 thoughts on “Trả lời giải thích về google assistant trên android tv”

  1. Em cài được rồi nhưng mà nó vẫn chưa có ở trong phần cài đặt anh ơi chỉ di chuyển vào chỗ trợ lý Google là mấy được anh ơi ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *