TRIỆT PHÁ CÁC ĐƯỜNG DÂY MẠI DÂM CÓ TỔ CHỨCTRIỆT PHÁ CÁC ĐƯỜNG DÂY MẠI DÂM CÓ TỔ CHỨC
Theo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm trên địa bàn vừa được UBND TPHCM ban hành, thành phố phấn đấu 100% quận-huyện, phường-xã, thị trấn triển khai chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm; phấn đấu 80% người dân được tuyên truyền, giáo dục về tệ nạn mại dâm để nâng cao nhận thức, nhận biết được tác hại và ảnh hưởng của tệ nạn mại dâm đến đời sống xã hội. Đấu tranh triệt phá 100% các đường dây, ổ nhóm mại dâm hoạt động có tổ chức. Đồng thời yêu cầu 100% chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội thực hiện ký bản cam kết về việc không để tệ nạn mại dâm, khiêu dâm, kích dục xảy ra tại cơ sở kinh doanh.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://nasibbitar.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *