28 thoughts on “Trung Quốc cấm người dân du lịch Đài Loan là ‘sai lầm’”

  1. Hoa xuân Oánh : “lịch sử SẼ chứng-minh ai đúng ai sai”. – Trả lời : “lịch sử ĐÃ chứng-minh TàuCộng sai ! Bằng chứng : người Trung Hoa ở Đài Loan, người Trung Hoa ở HongKong, người dân Trung Hoa ở Hoa Lục (sinh viên vụ Thiên An Môn), và khắp nơi trên thế-giới , có ai muốn sống ở Hoa Lục đâu ? (Trừ bọn đảng viên, cán bộ Cộng Sản) !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *