28 thoughts on “Trung Quốc cấm người dân du lịch Đài Loan là ‘sai lầm’”

  1. Cs cấm dân trung quốc du lịch ĐL thì càng mừng vì như vậy dân các nước khác càng thích và sẽ đi du lịch ĐL nhiều mà không đụng phãi đám ồn ào dơ dáy

  2. Tạo kẻ thù là bản năng sinh tồn của cộng sản. Do đó, cộng sản không thích ai thích họ, cộng sản muốn tất cả đều phải sợ họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *