Tuần văn hóa du lịch Kon Tum 2018 – Lễ hội cồng chiêngTuần văn hóa du lịch Kon Tum kha mạc ngày 14-12-2018 diễn ra trong 4 ngày bao gồm: Lễ hội đường phố; Liên hoan văn hóa ẩm thực; Triển lãm di sản văn hóa, trải nghiệm các trò chơi dân gian; Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian; Giới thiệu các sản phẩm du lịch và tổ chức tour du lịch dã ngoại

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *