42 thoughts on “Winner X + 150 triệu + Kỹ Sư Hẻm = ??? Quái vật ba đầu !!!”

  1. Con nào ông cung nói tâm quyet nhât .. vay bưa ra xe moi . Bat đâu 1 câu đó la tâm quyet nhat … tui chỉ thay mấy ông già chơi Dream2 may ông moi tâm quyet voi con xe thoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *