🇻🇳🇰🇷HOT PLACE Ở HÀN MÀ TOP DIỄN VIÊN EOM HYUN KYUNG GIỚI THIỆU LÀ Ở ĐÂU?+TARGET (BẮN TIM)Năm nay chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định là “tuần đón tiếp khách du lịch Việt Nam nồng nhiệt” để khách du lịch Việt Nam đến thăm Hàn Quốc một cách thoải mái hơn. Chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị dịch vụ tiếng Việt và ưu đãi giảm giá đến 50 địa điểm du lịch v.v.

Các bạn có kế hoạch du lịch Hàn Quốc, hãy tham khảo những địa điểm và hot place được giới thiệu trong video này và mong mọi người có được nhiều kỷ niệm đẹp ở Hàn Quốc nhé.

올해 한국 정부는 9월 2일부터 8일까지 일주일동안을 베트남 환대주간으로 지정하였습니다. 이 기간동안 한국 정부는 다양한 베트남어 서비스와 여러 관광지에서 약 50개에 이르는 할인혜택을 제공하는 등, 베트남 여행객들이 한국을 잘 찾아주실 수 있도록 준비하였답니다.

비디오에 소개된 한국의 핫플들을 참고하셔 즐거운 한국 여행하셨으면 좋겠습니다.

instagram @cherihyeri_94

#tuầnđóntiếpkháchdulịchViệtNamnồngnhiệt #dulichhanquoc

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

38 thoughts on “🇻🇳🇰🇷HOT PLACE Ở HÀN MÀ TOP DIỄN VIÊN EOM HYUN KYUNG GIỚI THIỆU LÀ Ở ĐÂU?+TARGET (BẮN TIM)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *