🔴25-07 Tổng Hợp Bãi Tư Chính Món Mồi Ngon Biển Đông Trung Cộng Không Dễ Dàng Từ Bỏ Cho Việt Nam#Tinnong #N10Tv #TruongQuocHuyLive #FacebookLive #DienDanBanTre #Formosa #NguyenPhuTrong #ThoiSu #ChienTranhThuongMai #Trump #huawei .

25-07 Tổng Hợp Bãi Tư Chính Món Mồi Ngon Biển Đông Trung Cộng Không Dễ Dàng Từ Bỏ Cho Việt Nam

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

29 thoughts on “🔴25-07 Tổng Hợp Bãi Tư Chính Món Mồi Ngon Biển Đông Trung Cộng Không Dễ Dàng Từ Bỏ Cho Việt Nam”

  1. Ha ha hồn ai nấy giữ. Thằng singapore có chút xíu hà hồn ai nấy giữ. Tàu đánh cá của việt nam toàn là tàu nhi đồng ko hà ha ha. Cười muốn rụng rúng luôn ha ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *