060319 – Ký sinh trùng – Đại cương sán lá – Clonorchis – Opisthorchis – Fasciolopis buski

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

Join The Discussion