1/8: Bãi Tư chính, VC hết đường đi dây, chỉ còn 1 đường sống tạm! Thủ tướng Úc đi VN để làm gì?VIỆT NAM: Hà Nội có thái độ quyết liệt hơn với TC (bắt con bạc TC ở Hải Phòng), nhưng nếu tàu TC thăm dò và thấy Tư Chính có nhiều dầu hỏa, chuyện…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://nasibbitar.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *