24 thoughts on “Bà bầu Lộ Lộ cầm nhà để duy trì đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời”

  1. Chúc lộ lộ may mắn thành công đạt nhiều thuận lợi như ý tỗ sẽ phù hộ cho lộ lộ

  2. Ôg dẫn clip nc rặn từg chữ má ơi.Ngje muốn mệt chừg nào hết câu chuyện.Yêu cầu nói chuyện dứt khoát,rõ câu,rành chữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *