10 thoughts on “Các đại lý âm thanh sẽ phải khóc tiếng mán vì Nguyên audio bán hàng quá rẻ quá đẹp lại còn bảo hành”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *