Cận cảnh chiếc A350 trắng Ngọc Trinh ở Sài Gòn.Qatar nâng cấp tàu bay lên a350 cho chặng DOH ( Doha)-SGN ( Ho Chi Minh)- PNH (Phnom Penh)-SGN-DOH bằng tàu a350 thuê khô của Latam.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

Join The Discussion