45 thoughts on “Cận cảnh chiếc Honda huyền thoại của phượt thủ quốc tế Trần Đặng Đăng Khoa”

  1. Chàng chai vàng chong làng phượt thủ thế giới đây chứ đâu🇻🇳😊
    Hãnh diện anh là ng VN.

  2. Thấy mọi người ai cũng nói xe bán đấu giá nhưng tôi nghĩ là a ấy là xe này là vô giá. Tôi nói tóm tắt gọi là kĩ niệm thế thôi nói nhiều mất hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *