28 thoughts on “Chỉ VIỆT KIỀU & DU KHÁCH thuê ghe ĐI CHỢ NỔI CÁI RĂNG không bị NÓI THÁCH I Du lịch CẦN THƠ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *