Chuyện Đồng Tính Luyến Ái Trong Quân Đội Mỹ-Vlog#29Hôm nay Tuấn sẽ nói đến một chuyện mà ít ai trong Quân Đội Mỹ đề cập đến: LGBTQ – Lesbian, Gay, Bi-Sexual, Trans-Sexual, & Queer/Đồng Tính Luyến Ái và những người chuyển giới hay không phân định rỏ ràng về giới tính. Cái phần này thì hơi nhạy cãm nha các bạn.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

40 thoughts on “Chuyện Đồng Tính Luyến Ái Trong Quân Đội Mỹ-Vlog#29”

  1. Những thằng đàn ông hay cười mỉa mai người đồng tính. Địt mẹ tụi mày rồi con cháu tụi mày chắt ko có đồng tính

  2. Chỉ một vấn đề, mới đầu cũng lặng nghe nói, Ra sao, không ngờ, chỉ đơn giản mà khứa này nói tới noi lui, người Việt nói mẹ tiếng Việt, hoặc tiếng Anh,, nữa nac nữa mở
    Không có một câu chuyện kết cấu, chỉ rơi rac, từ bên a nhảy đến c, rồi bên c, nhảy đến a, không liền mạch,,, à ơi à à,ca lam, nghe phát mệt năng đầu

  3. Một câu đơn giản, nói lòng vòng, tới lui tới lụi, chỉ câu câm đồng tính trong Linh,hay không câm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *