Đại đức Minh Đạo: Chơn lý “Pháp Chánh giác”HỆ THỐNG PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ
TỊNH XÁ TRUNG TÂM
Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Trực, phường 05, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
Website:

Facebook:

Youtube:
Email:

#phapamkhatsi #phapamdaophatkhatsi #thichminhdao #suminhdao

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://nasibbitar.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *