ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM công bố điểm chuẩnĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM: Mức điểm chuẩn của các ngành được trường công bố dao động từ 19 đến 25,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *