14 thoughts on “Đi tìm tổ chòe than – 3 lần thấy ở hộp công tơ điện

  1. bạn đi tìm tổ chòe than nhìn cũng vất vả thế nhỉ, nhưng đi tìm thế cũng rất thú vị đó bạn

  2. Bạn ngồi trên xe gắn máy rồi thả dốc một đoàn dài đỡ tốn xăng há Vũ Thế Dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *