19 thoughts on “Điều trị thoát vị đĩa đệm k dùng thuốc- thoát vị đĩa đệm

  1. Cảm ơn bạn chia sẻ mình sẽ giới thiệu cái ghế này cho ai bị bệnh thoát vị đĩa đệm.

  2. Đây quả thật là cách trị hữu hiệu cho thoát vị đĩa đệm. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *