ĐÔNG Y GIA TRUYỀN: Sỏi mật lấy ra từ túi mật! không cần mổLấy sỏi mật từ túi mật, không cần mổ sử dụng phương pháp đông y. Trong một ngày người bệnh sẽ đẩy được hết sỏi ra khỏi túi mật.
Đã áp dụng phương pháp này chữa trị cho hàng nghìn người, khỏi trên 90%. Vì cơ địa mỗi người khác nhau.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *