DU LỊCH BẠC LIÊU: VIẾNG MẸ NAM HẢI Ở BẠC LIÊU (NAM HAI MOTHER IN BAC LIEU)Quán Âm Phật Đài là tên một ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông; hiện tọa lạc ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi bật của tỉnh, với pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 11 mét, đứng uy nghi giữa một không gian thoáng đãng hướng nhìn ra Biển Đông.
Chùa nằm cách trung tâm thành phố Bạc Liêukhoảng 8 km. Ban đầu, chùa chỉ là một căn nhà rộng đơn sơ bằng cây lá, trên một khu đất nhỏ ở ven biển có nhiều ao đầm, bãi bùn với nhiều cây mắm…
Năm 1973, Hòa thượng Thích Trí Đức đứng ra chủ trì việc xây tượng Quán Thế Âm lộ thiên (cao 11 m, không kể phần bệ tượng), và hoàn thành vào đầu năm 1975. Lúc mới xây dựng, tượng đài được đặt sát mé biển, khi thủy triều lên, nước biển tràn vào có lúc ngập cả chân đế. Qua nhiều năm, do sự bồi đắp của thiên nhiên, vị trí đặt tượng đài đã cách biển gần cây số.
Năm 2004, chính quyền tỉnh Bạc Liêu đã cấp phép cho mở rộng và san lấp khu đất nơi chùa tọa lạc. Nhờ vậy mà một số hạng mục đã lần lượt được dựng lên nhờ vào sự đóng góp của các tín đồ và khách thập phương.
Hiện nay (đầu năm 2013), việc xây dựng vẫn còn đang tiến hành trên phạm vi rộng khoảng 3 ha, và chỉ mới hoàn thành được một số hạng mục, như cổng Tam quan, điện Thiên Thủ, điện Địa Tạng, nhà chư tăng, nhà khách,…
Điện Thiên Thủ thờ Thiên thủ Quán Âm (thờ chính). Đây là một trong nhiều danh xưng của Bồ Tát Quán Thế Âm, tiếng Phạn là Avalokitesvara, cũng gọi là Quán Tự Tại. Tượng của vị Bồ Tát này có đến ngàn cánh tay và ngàn con mắt (thiên thủ, thiên nhãn).
Điện Địa Tạng thờ Địa Tạng Bồ Tát (thờ chính). Đây là một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong Địa ngục. Bên cạnh đó, trong hai tòa điện này còn có các tượng thờ (phối thờ): Quán Thế Âm Bồ Tát, Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, Diệm Diêm Vương Bồ Tát, v.v…
Hằng năm, nhà chùa có tổ chức lễ hội Quán Âm Nam Hải vào ba ngày: 22, 23 và 24 tháng 3 âm lịch. Đây cũng là một trong 6 lễ hội đặc trưng của tỉnh Bạc Liêu đã được công nhận là lễ hội chính thức.
Ngoài ra, nhà chùa còn tổ chức các ngày lễ khác, như ba ngày lễ vía Quán Thế Âm: 19 tháng 2 âm lịch (giáng sanh), 19 tháng 6 âm lịch (thành đạo), 19 tháng 9 âm lịch (xuất gia), lễ Rằm tháng Giêng, lễ Vu Lan, v.v… Tất cả đều được đông đảo tín đồ và khách thập phương đến tham dự.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, thì “Khu du lịch Nhà Mát – Quán âm Phật Đài” đang được đầu tư xây dựng với diện tích 98,5 ha. Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ trở thành một khu du lịch sinh thái biển kết hợp với du lịch lễ hội hành hương, cùng với hệ thống nhà hàng khách sạn và khu vui chơi, giải trí đa dạng…
The Quan Yin Buddhist Temple is the name of a Buddhist temple belonging to the Northern Buddhism system; currently located in Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Province, Vietnam. This is a prominent cultural and spiritual work of the province, with the 11-meter high statue of Bodhisattva Avalokitesvara, standing majestically in an open space overlooking the South China Sea.
The temple is located about 8 km from the center of Bac Lieu city. At first, the pagoda was only a simple large house with leaf trees, on a small area in the coastal area with many ponds and mudflats with many fish sauce …
In 1973 Venerable Thich Tri Duc presided over the construction of the open-air Quan The Am statue (11 m high, excluding the pedestal), and completed in early 1975. At the time of construction, the monument was placed close By the sea, when the tide rises, the sea water overflows, sometimes flooding the base. Over the years, due to the accretion of nature, the location of the monument has been located close to the sea.
In 2004, Bac Lieu authorities granted permission to expand and level the land where the pagoda is located. As a result, a number of items have in turn been built thanks to the contributions of believers and visitors.
Currently (in early 2013), the construction is still being carried out on a large area of ​​about 3 hectares, and has just completed some items, such as Tam quan gate, Thien Thu electricity, Dia Ket, and Chu guest house, guest house, …
The Heavenly Palace is worshiping Thien Thu Quan Yin (main worship). This is one of the many names of Avalokitesvara Bodhisattva, Sanskrit is Avalokitesvara, also known as the Self-In. This statue of the Bodhisattva has up to thousands of arms and thousands of eyes (celestial hands, celestial eyes).
Ksitigarbha worship the Bodhisattva Bodhisattva (main church). This is a Bodhisattva who saves life in hell. Besides, in these two power buildings there are also statues of worship (worship): Quan The Bodhisattva, Bodhisattva Bodhisattva, Diem Diem Vuong Bodhisattva, etc.
Every year, the temple has held the Quan Hai Nam Hai festival on three days: 22, 23 and 24 March of the lunar calendar. This is also one of 6 typical festivals of Bac Lieu province which has been recognized as an official festival.
In addition, the temple also organizes other holidays, such as three days

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

One thought on “DU LỊCH BẠC LIÊU: VIẾNG MẸ NAM HẢI Ở BẠC LIÊU (NAM HAI MOTHER IN BAC LIEU)”

  1. ĐỒNG RUỘNG XANH FIELD GREEN, các bạn hãy đăng ký để xem những clip tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!!!!!!!
    COPY FIELD GREEN, please register to see your next clips. Thank you very much!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *