Giới thiệu về JeunesseJeunesse là công ty bán hàng trực tiếp được thành lập vào ngày 09 tháng 9 năm 2009 lúc 9:00 tối. Con số 9, đại diện cho tuổi thọ, phản ánh mong muốn của những người sáng lập không chỉ là sống sót mà còn là phát triển.

Jeunesse chia sẻ các sản phẩm nâng cao tuổi trẻ mang tính cách mạng với thế giới. Chúng tôi tạo ra một trong những kế hoạch trả thưởng xứng đáng nhất trong ngành bán hàng trực tiếp. Kết quả: một nền tảng toàn cầu tiên tiến, đã khai thác sức mạnh của công nghệ để chia sẻ các sản phẩam sáng tạo, đào tạo và hỗ trợ.

Hiện nay, hàng ngàn người trên khắp thế giới đang giúp viết câu chuyện của chúng tôi. Cùng nhau, chúng tôi đang tạo ra một phong trào toàn cầu, cho phép mọi người đạt được tiềm năng đầy đủ của họ – bất kể tuổi tác, chủng tộc, cấp bậc hay thu nhập. Câu chuyện của chúng tôi chỉ mới bắt đầu.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

JEUNESSE TẠO RA TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN THẾ GIỚI BẰNG CÁCH GIÚP MỌI NGƯỜI NHÌN VÀ CẢM THẤY TRẺ TRUNG HƠN, ĐỒNG THỜI GIÚP HỌ GIẢI PHÓNG CÁC TIỀM NĂNG CỦA BẢN THÂN.

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI LÀ TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ HÀNG ĐẦU CUNG CẤP CƠ HỘI KINH DOANH ĐẾN TỪ TẬP ĐOÀN HÀNG ĐẦU CỦA MỸ, NHẰM MANG ĐẾN THU NHẬP THỤ ĐỘNG TỐT NHẤT CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ KHÁT VỌNG VÀ HOÀI BÃO TRONG CUỘC SỐNG.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://nasibbitar.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *