2 thoughts on “Hàng nghìn người chen nhau, xếp hàng từ 3 giờ sáng làm thủ tục visa Hàn Quốc”

  1. chúng ta giải phóng khỏi ách tư bản dẫy chết để rồi chen nhau xin sang đấy để dẫy chết à??. nhất là các bác có "lý luận" thường tuyên bố rằng miền nam không nhờ miền "lý luận" giải phóng thì đã chết đói cả… giờ thì các bác bác nên tự trọng với lời mình đã nói chứ sao lại chen nhau thế?. đại Hàn là chư hầu của của đế quốc mẽo đấy ! nhục chưa ?..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *