One thought on “Hello cả nhà mình mới mua đồng hồ thông minh ở trên mạng nhà già là 400k một cái”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *