34 thoughts on “Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị ném đá vì “Ăn nói kiểu lấc cấc, chợ búa””

  1. Chê ng ta trong khi người ta mang về vinh dự cho đất nước :)) Làm được như người ta đi rồi hẳn nói tiếp 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *