4 thoughts on “HƯỚNG DẪN THỞ KHI CHẠY”

  1. Khi lấy hơi thì đẩy chúng xuống bung rồi nén lại tốc độ nhanh nhiều
    Chỉ nên duy trì 10s cách này nếu không sẽ vỡ phổi nhé
    Và lưu ý rằng bạn nên tạp tăng dung tích phổi nhiều nha
    Hơi dài bằng 70% ca sĩ cải lương là đc

  2. Theo mình đc học từ thầy ở trường mình thì khi chạy thì nên thở bằng cách là: 2 lần hít bằng mũi và một lần thở ra bằng miệng và cố gắng làm sao hít và thở thật nhanh để lấy thật nhìu o2 vào nhưng cách này sẽ rất mệt và nó có hịu quả rất lớn cho việc đốt mỡ , mình thì chạy bộ đc 2 tuần và đã giảm đc 5 kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *