Kích cầu du lịch, đường sắt giảm tới 40% giá vé | VNJTừ ngày 16/4, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện nhiều chương trình giảm giá vé đến 40%, áp dụng cho đoàn 10 người trở lên của…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *