4 thoughts on “LẨU BĂNG CHUYỀN KICHI -KICHI HAI LÚA NGÁO NGƠ ĐẠI CHIẾN LẨU BĂNG CHUYỀN NO MUỐN XỈU LUON /REVIEW/”

  1. lẩu băng chuyền ở big C Pandora Trường Chinh mình ăn 2 lần đều có cát trong nghêu và mực bỏ luôn chổ này không tới nữa, ko biết chổ đó còn hoạt động không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *