Mùa khô, nhiều hộ dân đào giếng khoanMùa khô năm nay diễn biến phức tạp, nguy cơ thiếu nước sản xuất ở một số địa phương rất cao. Trước tình hình trên, nhiều hộ dân đã khoan giếng…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

Join The Discussion