Nam du thiên đường du lịchXã đảo Nam Du của huyện Kiên Hải, tình Kiên Giang, xã đảo xa bờ 87km. Sở hữu nguồn tài nguyên thiẻn ngiẻm vô cùng quý giá, hệ sinh thái san hô đẹp, tiềm năng. Đi lại vô cùng thuận lợi vì có tàu cao tốc chạy trong ngày, mất 2h đồng hồ.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *