44 thoughts on “Những địa điểm du lịch khi đến Thành Phố Cần Thơ (Tourist sites when coming to Can Tho City)”

  1. cảm ơn bạn chia sẻ những điểm du lịch ở cần thơ, rất hữu ích, nhiều khi đi mà không xác định rỏ địa điểm thì rất mất thời gian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *