25 thoughts on “[ONE SHORT/KOOKMIN] “Nỗi đau phía sau tủ đồ””

  1. cứ thấy ngược JM là ngực tự cảm thấy đau
    nhưng mà nghe 1 tiếng vợ cứ cảm giác không phải

  2. nghe bạn tui kể mà muốn rớt nước mắt còn bây giờ xem thiệt thì rớt nước mắt lun rồi phim quá hay 😘😘😘😘😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *