25 thoughts on “[ONE SHORT/KOOKMIN] “Nỗi đau phía sau tủ đồ””

  1. …tự nhiên đang khóc….cái ảnh cuối làm t có 1 í định đen tối…..muốn Tae Tae làm Thụ ghê😂😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *