[Ráp câu] Bài 10: Tôi chuẩn bị…[làm gì đó] – Hướng dẫn chậm cho người mới họcHôm nay mình hướng dẫn cách nói “Tôi chuẩn bị…làm gì đó”. Mình sẽ hướng dẫn nhanh, sau đó cho các câu ví dụ và hướng dẫn cách nói nguyên câu hoàn chỉnh. Các bạn vào xem nha

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

27 thoughts on “[Ráp câu] Bài 10: Tôi chuẩn bị…[làm gì đó] – Hướng dẫn chậm cho người mới học”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *