33 thoughts on “Tạm giữ 2 nghi phạm đổ dầu thải vào nước sông Đà”

  1. Cho tù 15 năm một đứa tịch thu xe .và cty nào sả thải trộm đóng cửa cty đó ngay thì đất nước mới có sự tốt đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *