30 thoughts on “Tạo dáng, uốn định hình , cho cây mai vàng bonsai mini để bàn trà”

  1. Dây như trong clip là mấy ly vậy a,vs thời gian bao lâu là cây định hình để tháo dây dc ạ,e cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *