TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2019 – CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ ĐỒNG NAI – WWW.DAILYTHUEDONGNAI.COM* Gồm :
Trương Huỳnh Thắng – Vụ pháp chế – BỘ TÀI CHÍNH
Lê Văn Hải – Vụ Truyên truyền – TỔNG CỤC THUẾ
Trần Việt Cường – GĐ CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ ĐỒNG NAI
www.dailythuedongnai.com

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://nasibbitar.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *