38 thoughts on “Test Hiệu năng RealMe X lite – Snap 710 giá rẻ nhất liệu có “phế””

  1. E dùng xiaomi redmi s2 cũg 4g ram nhưng trống bth 2g3 lúc khởi động lại máy trống 2g6
    Trước e dùng j7 pro 3g ram mà e đã trống 1g6 r mà con này 4g ram trống ít quá đa nhiệm nhiều sợ lag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *