38 thoughts on “Top 4 ông vua ngành khẩu nghiệp”

  1. Trong những năm tới sẽ có một người đc xưng là thánh khẩu nghiệp sẽ đc sinh ra mà éo bik khi nào thui :>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *