38 thoughts on “Top 4 ông vua ngành khẩu nghiệp

  1. Bây giờ mới biết gì gọi là cái tên nói lên tất cả. Nghi khẩu nghiệp quả thật tạo nghiệp không thua bất kì ai. Không cần dùng Cấm ngôn thuật mà vẫn làm cho ngta không nói được gì

  2. Vẫn là Lam Khẩu Nghiệp của mị là nhất
    Chửi từ lớn đến nhỏ, từ người ngoài đến người nhà.
    Không có gì có thể làm khó anh, chỉ cần anh khẩu nghiệp một phát, vạn vật đều im ru :3

  3. Hoàng Thiếu Thiên là ko thể thiếu luôn, chs game mà ns nhìu lm Tôn Tường cũg f thua:))) mà Nghi pay lak lại càng ko thể thiếu,trình khẩu nghiệp ở Level max:))

  4. Trong những năm tới sẽ có một người đc xưng là thánh khẩu nghiệp sẽ đc sinh ra mà éo bik khi nào thui :>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *