One thought on “tour guide training – các tuyến điểm du lịch – suchy suchy”

  1. Thầy ơi cho em hỏi cách phân biệt các lạoi tuyến nội thành, ngoại thành,tuyến liên vùng, tuyến quốc gia và tuyến liên quốc gia với thầy ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *