39 thoughts on “Trên Tay Máy Chơi Game Bố Đời, quẩy GOD Of War phê Vãi AE Ạ

  1. Bữa tính mua con ps vita giá ngon vl ra mà tự nhiên cái nó hết hàng cái nên thôi mua con 3ds chơi luôn :v

  2. Sự thật đắng lòng là Nintendo 3DS hoặc Nintendo 2DS hay hơi PSVita nhiều. Còn so với Switch thì phải nói là khoảng cách vời vợi đến trong mơ cũng không nghĩ đến được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *