22 thoughts on “Triệu Cường II Ngọc Rambo xử lý anh lớn của đại ca

  1. Mình và ae chỉ sợ điều sai thôi còn chả pải hốt bố con thằng nào cả cường ah

  2. Cường oi mình tên hưng ở kép lạng giang muốn gặp cường cùng ae bin và ngọc

  3. Thằng lồn này toàn là gọi đt nói chuyện có thấy clip nào nó đánh ai đâu toàn là đi theo ăn ké thằng Ngọc thôi

  4. Ngưa cả dái bố cường ạ cái loại như mày bố đá phát ghì gãy hết răng ăn cứt ngay chứ đừng diễn thích gặp bố đây này con làm séc xem sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *